Eventy flotowe
Ceny paliw
Województwo PB 98 PB 95 ON LPG
dolnośląskie 5,07 4,76 5,06 2,16
kujawsko-pomorskie 5,27 4,90 5,14 2,24
lubelskie 5,20 4,80 5,10 2,14
lubuskie 5,13 4,82 5,03 2,13
łódzkie 5,14 4,76 5,08 2,14
małopolskie 5,03 4,74 5,09 2,12
mazowieckie 5,13 4,76 5,07 2,23
opolskie 5,23 4,85 5,08 2,20
podkarpackie 5,15 4,78 5,13 2,13
podlaskie 5,14 4,87 5,13 2,21
pomorskie 5,13 4,77 5,12 2,23
śląskie 4,95 4,69 5,00 2,10
świętokrzyskie 5,07 4,68 5,01 2,07
warmińsko-mazurskie 5,08 4,79 5,13 2,14
wielkopolskie 5,02 4,74 5,07 2,10
zachodniopomorskie 5,15 4,81 5,07 2,19

Fleet Management Forum XIData: 30.10.2018 | Dział: Aktualności

Inspirująca dyskusja i cykl merytorycznych wykładów wypełniły XI edycję Fleet Management Forum, poświęconego tematyce ubezpieczeń, szkodowości oraz kwestii zarządzania flotą. Wśród prelegentów konferencji nie mogło zabraknąć członków SKFS. Byli to Katarzyna Brener oraz Jacek Mleczek. 

Nasza stowarzyszeniowa koleżanka Katarzyna Brener, dyrektor ds. Administracji i Floty w OEX Cursor SA, odniosła się do często zadawanego pytania, czy każdy broker potrafi uporać się z wszelkimi problemami ubezpieczeniowymi czy może są firmy specjalizujące się w określonych segmentach. Ponadto wyjaśniła, jaki serwis może broker zapewnić na etapie analizy ryzyka, wyboru zakładu ubezpieczeń, obsługi w zakresie wystawiania polis, obsługi szkód komunikacyjnych (w podziale na szkody z AC, OC sprawcy, w ramach BLS) czy realizacji usług assistance. Interesująco wypadła analiza badania form zawierania polis ubezpieczeniowych we flotach, które zazwyczaj są zawierane na podstawie umowy generalnej, zawartej bezpośrednio z zakładem ubezpieczeniowym, za pośrednictwem agencji ubezpieczeniowej w kilku zakładach ubezpieczeń, na podstawie umowy generalnej zawartej pośrednio przez brokera z zakładem ubezpieczeniowym, za pośrednictwem firmy leasingowej lub CFM oraz poprzez pakiety dilerskie.

Zastosowanie telematyki i innych rozwiązań we flocie oraz ich wpływ na koszt ubezpieczenia były tematem prelekcji, którą poprowadził w formie studium przypadku Jacek Mleczek – kierownik ds. Floty Samochodowej/National Fleet Manager z Coca-Cola HBC Polska. Zaprezentował praktyczne zastosowania rozwiązań telematycznych we flocie. Odpowiedział w przystępny sposób m.in. na pytania, jakie rozwiązania zostały w tym względzie zastosowane, od kiedy, jakie są wnioski, czy i jak zostały one użyte w rozmowach z ubezpieczycielami i jaki przyniosło to skutek.

Bezpieczeństwo to nie tylko zachowanie pracownika w czasie pracy. Budując strategię, myśl również o najbliższych swoich ludziach – podsumował Jacek Mleczek.

Zwieńczeniem wykładów była debata ekspertów, nawiązująca do zmian w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń i wpływu systemów telematycznych na kwestię ubezpieczenia flotowego. Uczestnicy debaty: Piotr Gortatowicz, broker ubezpieczeniowy i szkoleniowiec, właściciel firmy Gort Business Service, Piotr Bryński, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Komunikacyjnych Klienta Kluczowego w Compensa TU SA Vienna Insurance Group, Konrad Owsiński, dyrektor ds. Underwritingu Ubezpieczeń Komunikacyjnych PZU SA, Jarosław Knop, dyrektor sprzedaży flotowej BIK Brokers, oraz Michał Soćko, członek założyciel SKFS, szef floty Carlsberg, w bardzo profesjonalny sposób podjęli dyskusję. O ile nie kwestionowano zasadności zmian w ustawie o redystrybucji ubezpieczeń, to w części dotyczącej wykorzystania systemów telematycznych opinie uczestników panelu dyskusyjnego były podzielone.

Newsletter
Logowanie na forum