Eventy flotowe
Ceny paliw
Województwo PB 98 PB 95 ON LPG
dolnośląskie 5,34 5,02 5,00 2,02
kujawsko-pomorskie 5,39 5,04 5,04 2,01
lubelskie 5,38 4,99 4,99 1,96
lubuskie 5,37 5,02 5,00 1,98
łódzkie 5,25 4,93 5,00 1,93
małopolskie 5,36 5,02 5,04 1,97
mazowieckie 5,34 5,00 5,02 2,01
opolskie 5,35 4,97 4,99 1,97
podkarpackie 5,31 5,00 5,00 1,92
podlaskie 5,29 5,00 5,02 1,94
pomorskie 5,36 5,00 5,01 2,06
śląskie 5,22 4,94 4,97 1,92
świętokrzyskie 5,33 4,95 4,99 1,91
warmińsko-mazurskie 5,31 4,99 5,00 1,98
wielkopolskie 5,29 4,97 5,00 1,93
zachodniopomorskie 5,43 5,00 5,00 2,06

Inauguracja III edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnościąData: 20.10.2019 | Dział: Aktualności

DSC_1652www.lazyeye.plDSC_165219 października 2019r. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbył się wykład inauguracyjny III edycji  studiów podyplomowych „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”. Studia zostały utworzone z inicjatywy Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych, a ich program został opracowany przez ekspertów obydwu organizacji, we współpracy z kadrą naukową Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

 

W inauguracji studiów „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”, poza przedstawicielami władz Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych, wzięli udział także wykładowcy studiów, absolwenci II edycji, jak również reprezentanci branżowych mediów flotowych. Podczas inauguracji uczestnikom II edycji wręczono dyplomy ukończenia studiów Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz certyfikaty sygnowane nie tylko przez uczelnię, ale również przez PZWLP oraz SKFS. Trzecia edycja studiów rozpoczęła się od uroczystej inauguracji, w trakcie której przemówienia wygłosili Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Grzegorz Szymański, Prezes Zarządu PZWLP, Regional Manager of Central Europe w Arval, a także Radosław Kraciuk, Prezes Zarządu SKFS. W ramach uroczystości wygłoszony został wykład inauguracyjny, który poprowadził Ryszard Windyga.

Kształcenie w ramach studiów „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” jest prowadzone przez dwa semestry i w czasie prawie 200 godzin planowych, ponad 60 godzin nauczania stanowią praktyczne ćwiczenia, zajęcia projektowe oraz laboratoria. W czasie tych zajęć słuchacze mają m.in. okazję pracować na narzędziach informatycznych i telematycznych do zarządzania flotami używanych w działach flotowych przedsiębiorstw, firm CFM, Rent a Car oraz firm oferujących Carsharing. Program studiów został opracowany przez doświadczonych praktyków branży flotowej, czyli ekspertów PZWLP i SKFS oraz kadrę naukową Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Przy jego tworzeniu szczególny nacisk kładziono na praktyczny wymiar studiów oraz przekazanie słuchaczom wiedzy, która będzie bardzo użyteczna i jest faktycznie i praktycznie pożądana na flotowym rynku pracy. Z tego względu ponad połowę wykładowców studiów stanowią czynni zawodowo eksperci PZWLP, SKFS i firm dostarczających usługi informatyczne oraz telematyczne dla flot. Pozostałą część wykładowców studiów stanowi kadra naukowa Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni, a także PIMOT.

Absolwenci studiów podyplomowych po obronie pracy końcowej otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej (według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019 Politechnika Warszawska po raz czternasty z rzędu okazała się najlepszą uczelnią techniczną w kraju i po raz trzeci z rzędu trzecią uczelnią akademicką w Polsce), jak również Certyfikat ukończenia studiów wydawany wspólnie przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej oraz przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów i Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych.

Patronem medialnym studiów podyplomowych „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej jest branżowy magazyn flotowy „Fleet”.

W skład Rady Programowej studiów, odpowiedzialnej m.in. za rozwój programu kształcenia na studiach „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”, wchodzą: dr hab. inż. Mariusz Wasiak, prof. PW, Kierownik Studiów Podyplomowych „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Transportu PW ds. Krajowych Ram Kwalifikacji; Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej; dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Transportu PW; dr hab. inż. Ewa Kardas – Cinal, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Transportu PW ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia; dr hab. Jolanta Żak, prof. PW, Kierownik Zakładu Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki Wydziału Transportu PW; mgr Krzysztof Koszewski, Członek Zarządu i Sekretarz SKFS; mgr inż. Paweł Piórkowski, Członek Zarządu PZWLP, mgr Michał Chudzik oraz mgr  Jacek Mleczek, Członek Zarządu SKFS.

O Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP)

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) to organizacja skupiająca 20 firm, specjalizujących się
w wynajmie i leasingu aut na polskim rynku flotowym. Organizacja reprezentuje ok. 80% rynku pojazdów obsługiwanych w ramach wynajmu długoterminowego oraz należą do niej największe polskie i międzynarodowe firmy Rent a Car. Celem działalności organizacji jest kształtowanie i wpływanie na rozwój branży wynajmu i leasingu pojazdów w Polsce. Firmy członkowskie PZWLP dysponują obecnie w Polsce łączną flotą prawie 157,5 tys. pojazdów w wynajmie długoterminowym oraz ponad 20,7 tys. samochodów w wynajmie krótko- i średnioterminowym (dane nie uwzględniają floty firmy Avis Budget / Jupol – Car Sp. z o.o.).

Firmy zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów zatrudniają w Polsce łącznie ok. 3 tysięcy pracowników i w 2018 r. zakupiły prawie 130 tys. nowych aut osobowych, generując dzięki temu 1/3 (33,7%) całkowitej sprzedaży nowych samochodów osobowych do firm w kraju. PZWLP jest członkiem zbiorowym (o specjalnym statusie) Związku Polskiego Leasingu oraz Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Organizacja została założona w 2005r.

Więcej informacji: www.pzwlp.pl

O Stowarzyszeniu Kierowników Flot Samochodowych (SKFS)

Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych zostało utworzone w 2005 roku w celu kształtowania
i wpływania na branżę flotową poprzez propagowanie wiedzy o zarządzaniu pojazdami. SKFS jest najważniejszym organem zrzeszającym osoby zarządzające flotami samochodowymi w Polsce. W chwili obecnej do stowarzyszenia należy 200 fleet managerów, a liczba pojazdów pod szyldem SKFS sięga blisko 100 tys.

Więcej informacji: www.skfs.pl

O Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej jest jednostką naukowo-dydaktyczną działającą w Politechnice Warszawskiej od 1992 roku (wcześniej od 1948 r. jako Wydział Komunikacji oraz Instytut Transportu) i jest jednym z najlepszych Wydziałów w kraju, kształcących na kierunku studiów Transport. W ramach Wydziału funkcjonuje siedem Zakładów, w których zatrudnionych jest blisko 100 pracowników naukowo-dydaktycznych. Kształcenie na Wydziale Transportu realizowane jest w ramach elastycznego systemu studiów trójstopniowych pierwszego stopnia (inżynierskich), drugiego stopnia (magisterskich) oraz trzeciego stopnia (doktoranckich) w zakresie: logistyki i technologii transportu, sterowania ruchem w transporcie, bezpieczeństwa i ekologii transportu, inteligentnych systemów transportowych oraz eksploatacji pojazdów samochodowych. Oferta edukacyjna i szkoleniowa Wydziału dostosowywana jest do rzeczywistych potrzeb otoczenia zewnętrznego poprzez monitorowanie efektów kształcenia w zakresie ich zgodności z potrzebami rynku pracy. Ogółem studenci kształcą się w zakresie 9 specjalności na studiach pierwszego stopnia, 12 specjalności na studiach drugiego stopnia oraz 3 specjalności na studiach trzeciego stopnia. Od października 2017 r. Wydział prowadzi studia drugiego stopnia w języku angielskim na specjalności Transport systems engineering and management.

Wydział Transportu prowadzi badania naukowe ściśle związane z dyscypliną "Transport" oraz z dyscyplinami pokrewnymi w obszarach związanych z transportem. Przedmiotem badań są zagadnienia racjonalnego organizowania i optymalizacji procesów transportowych i logistycznych we wszystkich obszarach gospodarki oraz projektowanie, badania i eksploatacja środków pracy wykorzystywanych do realizacji tych procesów. Badania te obejmują w szczególności: organizację i zarządzanie w systemach transportowych, sterowanie procesami ruchu w transporcie (kolejowym, drogowym i lotniczym), technologię transportu wewnętrznego i magazynowania, dynamikę i diagnostykę układów mechanicznych, niezawodność i bezpieczeństwo systemów transportowych oraz środków transportu, eksploatację systemów trakcyjnych oraz kształtowanie infrastruktury transportu – a w tym budowę i wykorzystanie metod i środków telematyki transportu umożliwiających wymianę informacji w systemach transportowych.

Wydział posiada pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Transport oraz prowadzenia postępowań o nadanie tytułu profesora w obszarze nauk technicznych.

Więcej informacji: www.wt.pw.edu.pl

Newsletter
Logowanie na forum