Rekrutacja na studia podyplomowe

Rozpoczął się nabór zgłoszeń na piątą edycję studiów i trwać będzie do 22 września. Projekt realizowany jest przez Politechnikę Warszawską wraz z SKFS oraz PZWLP. Studia trwają dwa semestry i obejmują 194 godziny zajęć dydaktycznych, przy czym znaczna część z nich, to zajęcia laboratoryjne oraz projektowe realizowane w małych grupach. Zajęcia na studiach prowadzone są…

Inauguracja IV edycji studiów

16 października 2021r. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbył się wykład inauguracyjny IV edycji studiów podyplomowych „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”. Studia zostały utworzone z inicjatywy Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych, a ich program został opracowany przez ekspertów obydwu organizacji, we współpracy z kadrą naukową Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.…

Studia Podyplomowe ZFSiM

Jeżeli chcielibyście poszerzyć swoje kompetencje zawodowe w zakresie zarządzania flotą pojazdów służbowych oraz mobilnością pracowników, to kolejna Studiów Podyplomowych Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością jest idealnym projektem dla Was. Nabór zgłoszeń trwa jeszcze tylko do 21 września. Projekt realizowany jest przez Politechnikę Warszawską wraz z SKFS oraz PZWLP. Studia trwają dwa semestry i obejmują 194…

Studia podyplomowe Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością

1 lipca br. ruszyły zapisy na Studia podyplomowe Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością na Politechnice Warszawskiej. Projekt realizowany jest wraz Politechniką Warszawską i PZWLP. Informacje nt projektu znajdziecie na stronie Politechniki Warszawskiej (link poniżej).

IV edycja studiów podyplomowych

Trwa nabór Kandydatów na czwartą edycję studiów podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością. Studia te są unikalną na polskim rynku ofertą zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych dla podejmowania trafnych decyzji w zarządzaniu pojazdami służbowymi oraz mobilnością pracowników. Studia podyplomowe Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością to jedyna w Polsce kompleksowa oferta uzyskiwania oraz poszerzania kompetencji zawodowych…

Inauguracja III edycji studiów

19 października 2019r. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbył się wykład inauguracyjny III edycji  studiów podyplomowych „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”. Studia zostały utworzone z inicjatywy Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych, a ich program został opracowany przez ekspertów obydwu organizacji, we współpracy z kadrą naukową Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. W…