Eventy flotowe
Ceny paliw
Województwo PB 98 PB 95 ON LPG

Dla zainteresowanych przystąpieniem do SKFS

Członkiem SKFS może być pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie zamieszkujący w granicach Rzeczpospolitej Polskiej. Członek zwyczajny SKFS musi pełnić funkcję wiodącą w zarządzaniu flotą samochodów służbowych.  

Warunkiem koniecznym w procedurze przyjęcia do SKFS jest rekomendacja kandydata przez dwóch członków SKFS. 

Chcesz należeć do SKFS?

Proszę pobrać Formularz Zgłoszeniowy do Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych w formacie pdf.

                                                            

Wydrukowany, wypełniony oraz zeskanowany formularz należy przesłać na adres info@skfs.pl lub h.gwizdz@skfs.pl.

Przed wysłaniem prosimy o zapoznanie się z treścią statutu SKFS.

                                                            
                                                                       
 
Newsletter
Logowanie na forum


© 2014 Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych