Eventy flotowe
Ceny paliw
Województwo PB 98 PB 95 ON LPG

Wykład Inauguracyjny Data: 16.10.2017 | Dział: Studia Podyplomowe

W sobotę 14 października na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbył się inauguracyjny wykład studiów podyplomowych "Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością". Współorganizatorami studiów jest Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych (SKFS) oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP). Wykład inauguracyjny poprowadzili Daniel Trzaskowski i Krzysztof Koszewski. Ilość zainteresowanych wielokrotnie przekroczyła nasze oczekiwania. Pierwszy nabór zakończył się wielkim sukcesem w postaci grupy studentów liczącej aż 35 osób.


Skład Rady Programowej Studiów Podyplomowych Data: 23.08.2017 | Dział: Studia Podyplomowe


Studia Podyplomowe Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością Data: 03.08.2017 | Dział: Studia Podyplomowe

Rektor PW podjął decyzję o utworzeniu studiów Podyplomowych Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością.

Zgłoszenia kandydatów na edycję studiów rozpoczynającą się w semestrze zimowym przyjmowane są do dnia 15 września br., zaś na edycję studiów rozpoczynającą się w semestrze letnim przyjmowane są do dnia 25 stycznia br. Zajęcia odbywać się będą w wybrane soboty w godz. 9:00 - 16:00 i w niedziele w godz. 9:00 - 15:00 (6–7 sobót i niedziel w semestrze).

Większa część zajęć jest prowadzonych przez ekspertów flotowych z SKFS i PZWLP.

Partnerzy biznesowi zaangażowani w realizację studiów podyplomowych deklarują możliwość dofinansowania uczestnictwa w tych studiach na poziomie 50% opłaty za studia. Dofinansowanie to będzie kierowane do około 10 – 14 osób, które w procesie rekrutacji uzyskają największą liczbę punktów oraz nie posiadają zapewnionego finansowania lub dofinansowania uczestnictwa w studiach przez pracodawcę.

Wysokość opłaty za studia podyplomowe wynosi 7 500 zł za dwa semestry, przy czym przed każdym semestrem należy wnieść opłatę w wysokości 3 750 zł za jeden semestr.


Newsletter
Logowanie na forum


© 2014 Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych