Eventy flotowe
Ceny paliw
Województwo PB 98 PB 95 ON LPG
dolnośląskie 4,99 4,70 5,02 2,15
kujawsko-pomorskie 5,22 4,86 5,09 2,21
lubelskie 5,11 4,72 5,07 2,12
lubuskie 5,09 4,78 5,00 2,13
łódzkie 5,08 4,69 5,05 2,10
małopolskie 4,99 4,69 5,05 2,08
mazowieckie 5,01 4,73 5,03 2,18
opolskie 5,10 4,76 5,07 2,06
podkarpackie 5,06 4,68 5,05 2,06
podlaskie 5,09 4,80 5,07 2,15
pomorskie 5,06 4,74 5,08 2,18
śląskie 4,88 4,62 4,95 2,01
świętokrzyskie 4,94 4,57 4,98 1,95
warmińsko-mazurskie 5,06 4,76 5,08 2,10
wielkopolskie 4,98 4,69 5,02 2,06
zachodniopomorskie 5,18 4,79 5,03 2,15

Opłaty, dofinansowanieData: 20.02.2018 | Dział: Studia Podyplomowe

Wysokość opłaty za studia podyplomowe wynosi 7 500,- zł za dwa semestry. Przy czym przed każdym semestrem należy wnieść opłatę w wysokości 3 750,- zł za jeden semestr.

Obowiązuje też dodatkowa opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w wysokości 30,- zł, którą należy wnieść wraz z opłatą za drugi semestr.

Osoby zakwalifikowane na studia, które w procesie rekrutacji uzyskają największą liczbę punktów oraz nie mają zapewnionego finansowania lub dofinansowania uczestnictwa w studiach przez pracodawcę, mogą ubiegać o dofinansowane uczestnictwa w studiach w wysokości 50% opłaty.

Niektórzy Partnerzy Biznesowi studiów deklarujący możliwość bezinteresownego dofinansowania uczestnictwa w studiach osobom wyłonionym podczas rekrutacji, wymagają wyrażenia przez osobę objętą dofinansowaniem zgody na zamieszczenie przez nich imienia i nazwiska osoby dofinansowanej na witrynie internetowej Partnera i w innych materiałach informacyjnych dotyczących studiów podyplomowych.

O przyznaniu dofinansowania osobom ubiegającym się decyduje liczba punktów uzyskana w procesie rekrutacji przyznawana przez Komisję Kwalifikacyjną zgodnie z zasadami przyjmowania na studia, a następnie kolejność zgłoszeń w systemie informatycznym za pośrednictwem, którego jest prowadzony nabór na studia.

Newsletter
Logowanie na forum