Eventy flotowe
Ceny paliw
Województwo PB 98 PB 95 ON LPG
dolnośląskie 5,07 4,76 5,06 2,16
kujawsko-pomorskie 5,27 4,90 5,14 2,24
lubelskie 5,20 4,80 5,10 2,14
lubuskie 5,13 4,82 5,03 2,13
łódzkie 5,14 4,76 5,08 2,14
małopolskie 5,03 4,74 5,09 2,12
mazowieckie 5,13 4,76 5,07 2,23
opolskie 5,23 4,85 5,08 2,20
podkarpackie 5,15 4,78 5,13 2,13
podlaskie 5,14 4,87 5,13 2,21
pomorskie 5,13 4,77 5,12 2,23
śląskie 4,95 4,69 5,00 2,10
świętokrzyskie 5,07 4,68 5,01 2,07
warmińsko-mazurskie 5,08 4,79 5,13 2,14
wielkopolskie 5,02 4,74 5,07 2,10
zachodniopomorskie 5,15 4,81 5,07 2,19

Ostatni tydzień rekrutacji na drugą edycję studiówData: 16.09.2018 | Dział: Studia Podyplomowe

Najbliższy termin rekrutacji

Rekrutacja na drugą edycję studiów będzie prowadzona do 21 września 2018 r.

Zasady naboru na studia

Studia podyplomowe Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością mogą podjąć absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia. Przy czym pierwszeństwo w naborze na studia w mają absolwenci kierunku Transport, w zakresie specjalności związanych z logistyką transportu drogowego oraz z eksploatacją pojazdów samochodowych, a następnie absolwenci kierunku Transport w zakresie innych specjalności oraz absolwenci innych, technicznych kierunków studiów i absolwenci studiów wyższych, którzy ukończyli kierunki ekonomiczne oraz z dziedziny zarządzania.

Ponadto kandydaci, którzy w okresie ostatnich 5 lat ukończyli studia wyższe na kierunku Transport w zakresie specjalności związanych z logistyką transportu drogowego oraz z eksploatacją pojazdów samochodowych, mają gwarantowany limit 12 miejsc na uruchamianą grupę.

Edycje studiów będą uruchamiane pod warunkiem zapisania się na nie przynajmniej 20 słuchaczy. Przy czym w kolejnych edycjach studiów mogą być uruchomione maksymalnie dwie grupy, w których liczba słuchaczy będzie zawierać się w przedziale od 20 do 32 osób.
 

Rejestracja kandydatów

Kandydaci rejestrują się w systemie internetowym na stronie https://rekrutacja.pw.edu.pl/pdp/kandydat/zgloszenie.

Zapisów na studia można dokonać z dowolnego komputera połączonego z Internetem. Zgłoszenia internetowe kandydatów na edycję studiów rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 są przyjmowane od 01 maja 2018 r. do 21 września 2018 r.

Przyjęcia na studia podyplomowe będą odbywały się w oparciu o złożone przez kandydatów dokumenty, na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brany będzie pod uwagę rodzaj, kierunek i specjalność ukończonych studiów wyższych oraz ostateczny wynik studiów wyższych, jak również dotychczasowe doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania flotami pojazdów. Szczegółowe zasady rekrutacji wynikają z Projektu organizacyjnego studiów podyplomowych w zakresie Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością.
 

Składanie dokumentów

Dokumenty od kandydatów będą przyjmowane w Dziekanacie Studiów Podyplomowych Wydziału Transportu, ul. Koszykowa 75, pokój 106A, od 20 sierpnia 2018 r. do 21 września 2018 r w godzinach:

Pon.: 9.00.-14.00

Wt.: 9.00-17.00

Śr.: 9.00-12.00

Czw.: 9.00-17.00

Pt.: 9.00-17.00

Wykaz wymaganych dokumentów:

wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe (wydrukowany po wypełnieniu podczas rejestracji elektronicznej),
dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią,
życiorys,
oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym na stanowiskach pracy związanych z zarządzaniem flotą pojazdów, z wyszczególnieniem rodzaju stanowiska pracy oraz okresu zatrudnienia (druk w pliku pdf lub do pobrania w Dziekanacie),
oświadczenie kandydata o przewidywanym sposobie finansowania uczestnictwa w studiach (druk w pliku pdf lub do pobrania w Dziekanacie),
jedna fotografia o wymiarach 35×45 mm.
 

Opłaty

Wysokość opłaty za studia podyplomowe wynosi 7 500,- zł za dwa semestry. Przy czym przed każdym semestrem należy wnieść opłatę w wysokości 3 750,- zł za jeden semestr.

Obowiązuje też dodatkowa opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w wysokości 30,- zł, którą należy wnieść wraz z opłatą za drugi semestr.

Osoby zakwalifikowane na studia, które w procesie rekrutacji uzyskają największą liczbę punktów oraz nie mają zapewnionego finansowania lub dofinansowania uczestnictwa w studiach przez pracodawcę, mogą ubiegać o dofinansowane uczestnictwa w studiach w wysokości 50% opłaty.

Newsletter
Logowanie na forum