Eventy flotowe
Ceny paliw
Województwo PB 98 PB 95 ON LPG

Skład Rady Programowej Studiów Podyplomowych Data: 23.08.2017 | Dział: Studia Podyplomowe

Skład Rady Programowej Studiów Podyplomowych
w Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej

w zakresie

Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością

  1. Dr hab. inż. Mariusz Wasiak, prof. nzw. PW – Kierownik studiów podyplomowych
  2. dr hab. inż. Marianna Jacyna, prof. PW – Dziekan Wydziału Transportu PW
  3. Dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. nzw. PW – Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Transportu PW
  4. Dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal – Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia
  5. Dr hab. Jolanta Żak, prof. nzw. PW – Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
  6. Mgr Krzysztof Koszewski – Członek Zarządu Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych
  7. Inż. Ryszard Windyga – Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych
  8. Mgr inż. Daniel Trzaskowski – Członek Zarządu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów
  9. Mgr inż. Paweł Piórkowski – Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów

 

Newsletter
Logowanie na forum


© 2014 Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych