Eventy flotowe
Ceny paliw
Województwo PB 98 PB 95 ON LPG
dolnośląskie 5,07 4,76 5,06 2,16
kujawsko-pomorskie 5,27 4,90 5,14 2,24
lubelskie 5,20 4,80 5,10 2,14
lubuskie 5,13 4,82 5,03 2,13
łódzkie 5,14 4,76 5,08 2,14
małopolskie 5,03 4,74 5,09 2,12
mazowieckie 5,13 4,76 5,07 2,23
opolskie 5,23 4,85 5,08 2,20
podkarpackie 5,15 4,78 5,13 2,13
podlaskie 5,14 4,87 5,13 2,21
pomorskie 5,13 4,77 5,12 2,23
śląskie 4,95 4,69 5,00 2,10
świętokrzyskie 5,07 4,68 5,01 2,07
warmińsko-mazurskie 5,08 4,79 5,13 2,14
wielkopolskie 5,02 4,74 5,07 2,10
zachodniopomorskie 5,15 4,81 5,07 2,19

Sylwetka absolwentaData: 04.09.2018 | Dział: Studia Podyplomowe

Studia podyplomowe Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością to jedyna w Polsce kompleksowa oferta uzyskiwania oraz poszerzania kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania flotą pojazdów służbowych oraz mobilnością pracowników. Studia te są adresowane zarówno do osób zamierzających podjąć pracę na stanowiskach pracy związanych z zarządzaniem pojazdami i mobilnością, jak również do osób obecnie zatrudnionych na tych i pokrewnych stanowiskach, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę w zakresie projektowania, wdrażania i realizacji polityki flotowej.

Ukończenie studiów gwarantuje zdobycie unikalnej na polskim rynku pracy, specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności menadżerskich i operacyjnych z zakresu zarządzania flotami pojazdów w branży wynajmu długoterminowego aut (Car Fleet Management), Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), a także w wewnętrznych strukturach firm.

Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

podstaw konstrukcji i eksploatacji samochodów osobowych oraz gospodarki paliwowej i wybranych zagadnień ekologii,
rozwiązań telematycznych oraz systemów IT stosowanych w zarządzaniu flotą,
organizacji i zarządzania w biznesie oraz podstaw prawnych dotyczących eksploatacji pojazdów,
zarządzania kontraktem, jak również negocjacji i zarządzania relacjami oraz elementów HR,
pozyskania oraz finansowania i budżetowania floty samochodowej, jak również analizy TCO i cyklu życia pojazdu,
strategii zarządzania flotą oraz zasad tworzenia polityki flotowej i narzędzi jej realizacji,
zarządzania flotą pojazdów oraz technologii i rozwiązań przyszłości dla flot i mobilności,
analizy ryzyka w zarządzaniu flotą oraz ubezpieczeń komunikacyjnych.
Absolwent studiów podyplomowych Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością ma wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne zgodne z wymaganiami Polskiej Ramy Kwalifikacji, ukierunkowane na strategiczne oraz operacyjne decyzje w zakresie zarządzania flotą samochodową.

Absolwenci mogą wykorzystywać swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, kontynuując lub podejmując pracę:

w przedsiębiorstwach zajmujących się długoterminowym wynajmem pojazdów,
w przedsiębiorstwach świadczących usługi krótkoterminowego wynajmu pojazdów,
w wewnętrznych strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw w działach zajmujących się polityką flotową,
na własny rachunek w zakresie wymienionych wyżej obszarów,
u dostawców rozwiązań telematycznych oraz informatycznych do zarządzania flotą,
w przedsiębiorstwach konsultingowo–doradczych.

Newsletter
Logowanie na forum