Eventy flotowe
Ceny paliw
Województwo PB 98 PB 95 ON LPG
dolnośląskie 5,07 4,76 5,06 2,16
kujawsko-pomorskie 5,27 4,90 5,14 2,24
lubelskie 5,20 4,80 5,10 2,14
lubuskie 5,13 4,82 5,03 2,13
łódzkie 5,14 4,76 5,08 2,14
małopolskie 5,03 4,74 5,09 2,12
mazowieckie 5,13 4,76 5,07 2,23
opolskie 5,23 4,85 5,08 2,20
podkarpackie 5,15 4,78 5,13 2,13
podlaskie 5,14 4,87 5,13 2,21
pomorskie 5,13 4,77 5,12 2,23
śląskie 4,95 4,69 5,00 2,10
świętokrzyskie 5,07 4,68 5,01 2,07
warmińsko-mazurskie 5,08 4,79 5,13 2,14
wielkopolskie 5,02 4,74 5,07 2,10
zachodniopomorskie 5,15 4,81 5,07 2,19

Udoskonalony program kształceniaData: 19.09.2018 | Dział: Studia Podyplomowe

Uwzględniając wyniki badania opinii słuchaczy pierwszej edycji studiów podyplomowych Rada Programowa tych studiów zaproponowała zmiany w programie kształcenia, które pozwolą rozwinąć zagadnienia istotne dla kreatywnego zarządzania flotą samochodową oraz mobilnością. Nowy program kształcenia został przyjęty przez Radę Wydziału Transportu PW na posiedzeniu, które odbyło się 12 lipca 2018 r.
W badaniu ankietowym wzięło udział 47% słuchaczy, którzy ocenili poszczególne zajęcia bardzo wysoko. Dodatkowo wskazali, które zagadnienia ich zdaniem powinny być omawiane szerzej, a które ich zdaniem nie są konieczne. Analiza opinii słuchaczy przez Radę Programową studiów pozwoliła na wprowadzenie do programu kształcenia nowych elementów ważnych dla efektywnego oraz kreatywnego zarządzania flotą samochodową oraz mobilnością. Zrezygnowano również z kilku zagadnień uznanych za najmniej przydatne. W konsekwencji nowy program kształcenia zakłada nieznaczne zwiększenie liczby godzin zajęć dydaktycznych.

Newsletter
Logowanie na forum