Wysokość składki członkowskiej na 2022 rok wynosi 400 zł (czterysta złotych) i bezpośrednio wynika z Uchwały nr 12/2020 Walnego Zgromadzenia Członków SKFS podjętej w dniu 21 sierpnia 2020 roku

Link do formularza z danymi do uzupełnienia umożliwiającymi wystawienie faktury z tytułu składki został przesłany do Członków SKFS mailowo.

Wniesienie niniejszej składki powinno nastąpić do końca I kwartału 2022 roku (tj. 31 marca 2022r).

Składkę wnosimy na rachunek bankowy:
ING Bank Śląski S.A.
09 1050 1012 1000 0090 3126 9153

Faktury z odroczonym terminem płatności wystawiane będą wyłącznie do 31 stycznia br. po uprzednim wskazaniu takiej opcji w powyższym formularzu. W tytule realizowanego przelewu prosimy wpisać:“Składka Członkowska 2022 r. – Imię i Nazwisko”.