Ukończenie studiów gwarantuje zdobycie unikalnej na polskim rynku pracy, specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności menadżerskich i operacyjnych z zakresu zarządzania flotami pojazdów w branży wynajmu długoterminowego aut (Car Fleet Management), Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), a także w wewnętrznych strukturach firm. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, czyli jednej z najlepszych i największych wyższych uczelni technicznych w kraju.

Studia są adresowane do absolwentów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, zarówno do osób planujących rozpocząć swoją karierę zawodową w branży flotowej, jak i funkcjonujących już obecnie na tym rynku pracowników, zamierzających zwiększyć swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności.

Studia są organizowane przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej przy współpracy merytorycznej ze Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych (SKFS) oraz ze Polskim Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP). Większa część zajęć jest prowadzonych przez ekspertów flotowych organizacji branżowych. Wykładowcy są praktykami z wieloletnim doświadczeniem, pełniącymi rolę operacyjną oraz zarządczą w przedsiębiorstwach zrzeszonych w PZWLP i SKFS.

Swoją ogromną flotową wiedzą i doświadczeniem ze słuchaczami tegorocznej edycji studiów podzielą się Członkowie SKFS prowadząc i współprowadząc:

– Marek Andruchów – moduł kształcenia „Wizja i strategia w zarządzaniu flotą” (czas trwania modułu – 14 godzin),

–  Katarzyna Brener – moduł kształcenia „Ubezpieczenia” (czas trwania modułu – 12 godzin),

–  Jacek Mleczek – moduł kształcenia „Risk management w zarządzaniu flotą” (czas trwania modułu – 8 godzin),

 Tomasz Rudyk – moduł kształcenia „Polityka flotowa” (czas trwania modułu – 14 godzin) oraz „Pozyskanie, finansowanie i budżetowanie floty samochodowej” (czas trwania modułu – 9 godzin),

– Mariusz Stasiński – moduł kształcenia „Systemy IT w zarządzaniu flotą” (czas trwania modułu – 12 godzin) oraz „Zarządzanie kontraktem” (czas trwania modułu – 6 godzin),

– Szymon Szafrański – moduł kształcenia „Paliwa, Elektromobilność i ekologia” (czas trwania modułu – 8 godzin),

– Paweł Wodka – moduł kształcenia „Podstawy konstrukcji i eksploatacji samochodów osobowych” (czas trwania modułu – 10 godzin),

– Ryszard Windyga – moduł kształcenia „Podstawy zarządzania flotą pojazdów„ (czas trwania modułu – 6 godzin) oraz „Technologie i rozwiązania przyszłości dla flot i mobilności” (czas trwania modułu – 10 godzin),

–  Bartłomiej Wiśniewski – moduł kształcenia „Analiza TCO i cyklu życia jako narzędzie wyboru pojazdu” (czas trwania modułu – 20 godzin).

Informacje nt projektu: https://www.wt.pw.edu.pl/Studenci/Studia-podyplomowe/Zarzadzanie-flota-samochodowa-i-mobilnoscia

https://pzwlp.pl/studia-pzwlp-i-skfs-na-wydziale-transportu-pw

 

LINK DO REKRUTACJI: https://www.wt.pw.edu.pl/Studenci/Studia-podyplomowe/Zarzadzanie-flota-samochodowa-i-mobilnoscia/Rekrutacja

Studia

W 2017 roku Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) wspólnie ze Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych (SKFS) – jako dwie najważniejsze organizacje branżowe szeroko pojętego rynku flotowego w Polsce – zainicjowały i uruchomiły pierwsze w kraju, rozbudowane i kompleksowe programowo podyplomowe studia flotowe „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej.

Spejalistyczna wiedza

Przy tworzeniu  programu szczególny nacisk kładziono na praktyczny wymiar studiów oraz przekazanie słuchaczom wiedzy, która będzie bardzo użyteczna i jest faktycznie i praktycznie pożądana na flotowym rynku pracy.

Właśnie dlatego większa część zajęć jest prowadzona przez ekspertów flotowych organizacji branżowych. Wykładowcy są praktykami z wieloletnim doświadczeniem, pełniącymi rolę operacyjną oraz zarządczą w przedsiębiorstwach zrzeszonych w PZWLP i SKFS.

Program studiów jest na bieżąco rozwijany i aktualizowany – nadrzędnym celem jest jego dostosowanie do realiów dynamicznie rozwijającego się i zmieniającego rynku flotowego oraz realiów i trendów branży motoryzacyjnej.

Wiedza z praktyką

Kształcenie w ramach studiów jest prowadzone przez dwa semestry i w czasie ok. 200 godzin planowych (liczba godzin w ramach zajęć nieznacznie różni się w każdej edycji, ze względu na aktualizacje programu), ok. 1/3 godzin nauczania stanowią praktyczne ćwiczenia, zajęcia projektowe oraz laboratoria.

W czasie tych zajęć słuchacze mają m.in. okazję pracować na narzędziach informatycznych i telematycznych do zarządzania flotami używanych w działach flotowych przedsiębiorstw, firm CFM, Rent a Car oraz firm oferujących usługi Car Sharing.

Do kogo skierowane?

Studia są adresowane do absolwentów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, zarówno do osób planujących rozpocząć swoją karierę zawodową w branży flotowej, jak i funkcjonujących już obecnie na tym rynku pracowników, zamierzających zwiększyć swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności.

© 2021 All Rights Reserved.