Akademia Fleet Managera jest to projekt szkoleń wewnętrznych SKFS mający na celu dzielenie się wiedzą przez członków stowarzyszenia. Szkolenia ukierunkowane są na poznanie rekomendowanych praktych w zarządzaniu flotą stosowanych przez Fleet Managerów w swoich firmach.

Wykładowcami w Akademii Fleet Managera są członkowie stowarzyszenia. Podczas szkoleń omawiane są również zagadnienia z zakresu tematycznego Studiów Podyplomowych Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością. 

Wykłady w ramach AFM odbywając się podczas cyklicznych spotkań stowarzyszenia.

Harmonogram spotkań SKFS zamieszczony jest w kalendarzu online eventów flotowych. 

Uczestnicy projektu otrzymują indeksy w których każdorazowo po szkoleniu uzupełniane są tematy omawiane podczas szkoleń. Po Akademii, uczestnicy wypełniają test z zagadnień poruszanych w ramach projektu. Po pozytywnie zdanym teście otrzymują wpis do indeksu.

Podczas AFM omawiane są podstawowe zagadnienia jakie powinien znać flotowiec. Są to: tworzenie matrycy decyzyjnej wyboru floty w oparciu o TCO, zarządzanie szkodowością w firmie, Car Polisy, zarządzanie kontraktem. 

Szkolenia w ramach Akademii dedykowane są wyłącznie dla członków SKFS. 

Od marca 2020 roku cykl szkoleń w ramach AFM odbywa się w formie spotkań online.