Siłą naszego Stowarzyszenia jest różnorodność Członków oraz wolumen flot jakimi zarządzamy.

BIG FLEET – to nowy, flagowy projekt, który będzie polegał na gromadzeniu i konsolidowaniu danych flotowych, które posłużą do stworzenia raportów, analiz oraz bazy danych.  

Celem tego projektu jest zebranie różnych danych flotowych w jednym miejscu. Taka baza będzie swoistą biblioteką zarządzanych przez Członków flot. Na rynku SKFS jako partner merytoryczny, niezależna instytucja opiniotwórcza będzie wykorzystywać zebrane dane komercyjnie w sposób zanonimizowany.

Praca grupy projektowej, zaangażowanej w realizację tego projektu, polega na:

  • konsolidacji i anonimizacji danych ankietowych,
  • stworzeniu raportów, analiz oraz bazy danych, która cyklicznie będzie aktualizowana,
  • digitalizacji danych i ciągłym rozwoju projektu,
  • komercjalizacji zebranego materiału.