Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych zostało utworzone w 2005 roku w celu kształtowania i wpływania na branżę flotową poprzez propagowanie wiedzy o zarządzaniu pojazdami. SKFS jest najważniejszym organem zrzeszającym osoby zarządzające flotami samochodowymi w Polsce.

Nasze wartości i cele:

Naszym priorytetem jest upowszechnianie wiedzy o zarządzaniu flotami samochodowymi poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy członkami SKFS. Misję tą realizujemy poprzez organizowanie szkoleń i spotkań oraz tworzenie i wdrażanie programów szkoleniowych dla kierowców poruszających się samochodami służbowymi.

Wartością nadrzędną naszego stowarzyszenia jest propagowanie wiedzy zdobytej dzięki doświadczeniu w zarządzaniu flotami. Przejawia się to poprzez aktywność społeczną członków Stowarzyszenia we wszelkich inicjatywach na rynku flotowym oraz okołoflotowym (eventy, kampanie, projekty szkoleniowe). Członkowie SKFS uczestniczą w roli prelegentów w eventach flotowych.

Jednym z celów naszej działalności jest ochrona środowiska. Program „zielonej floty” realizujemy poprzez wykorzystywanie w eksploatacji pojazdów materiałów, które w możliwie niewielkim stopniu wpływają na zanieczyszczenie środowiska. W naszej działalności dużą uwagę przykładamy do poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

 

Na dzień rejestracji SKFS w KRS członkowie stowarzyszenia zarządzali 8 000 pojazdów. W chwili obecnej liczba pojazdów pod szyldem SKFS sięga blisko 90 000. Początkowo w stowarzyszeniu zrzeszonych było 16 osób. Obecnie liczba ta wzrosła do 188 osób