W imieniu Zarządu SKFS oraz Kia Motors Polska zapraszamy Wszystkich Członków SKFS dwudniowe spotkanie Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniach 20-21 sierpnia w Pałacu i Folwarku Łochów (ul. Marii Konopnickiej 1-10, 07-130 Łochów). Pierwszy dzień spotkania dedykowany jest na Konferencję Flotową z marką Kia Motors Polska. Drugiego dnia odbędzie się Walne Zebranie Zwyczajno-Wyborcze Członków SKFS. 

Jednoczenie informujemy, że w czasie trwania spotkania zostaną podjęte odpowiednie środki ostrożności, takie jak wzmożona dezynfekcja na terenie obiektu.