Zapraszamy Członków SKFS na Walne Zebranie Zwyczajne Członków SKFS (WZZC), które odbędzie się w czwartek 28 kwietnia o godz. 10:00 (rejestracja od 9:30) w Hotelu Lamberton, ul. Poznańska 492, 05-850 Ołtarzew.

W przypadku osób, które nie mogą uczestniczyć w WZZC, zwracamy się z prośbą o wystawienie Pełnomocnictwa innemu członkowi zwyczajnemu, który będzie obecny na WZZC, a także o przesłanie skanu (info@skfs.pl) oraz oryginału na adres: Halszka Gwiżdż, Ludomy 90, 64-603 Ludomy najpóźniej do 21 kwietnia.

Chęć przekazania pełnomocnictwa należy wskazać w formularzu zgłoszeniowym.

Przypominamy, że Członkowie Stowarzyszenia reprezentujący, co najmniej 5% ogółu członków Stowarzyszenia mają prawo zgłosić sprawę do porządku obrad wraz z załączonym projektem uchwały najpóźniej na 14 dni (tj do 14 kwietnia br) przed terminem Walnego Zebrania Członków. Zgłoszenie należy przesłać na adres info@skfs.pl.

Zgłoszenie udziału w WZZC należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego przesłanego Członkom drogą mailową najpóźniej do 22 kwietnia 2022.

Zaproszenie, Regulamin oraz Plan Obrad zostały przekazane również drogą mailową.