Radosław Kraciuk
Prezes Zarządu
Jacek Mleczek
V-ce Prezes Zarządu
Robert Błachnio
Członek Zarządu
Skarbnik
Krzysztof Koszewski
Członek Zarządu
Sekretarz
Robert Kolarczyk
Członek Zarządu
Przewodniczący Komisji ds. Klasyfikacji Członków
Janusz Woźniak
Członek Zarządu