Zarząd SKFS 

Jacek Mleczek V-ce Prezes Zarządu
Piotr Ostrowski Członek Zarządu Skarbnik
Wioletta Wojcieszek Członek Zarządu Sekretarz
Szymon Szafrański Członek Zarządu
Janusz Woźniak Członek Zarządu