Zarząd SKFS 

Radosław Kraciuk Prezes Zarządu
Jacek Mleczek V-ce Prezes Zarządu
Wioletta Wojcieszek Członek Zarządu Sekretarz
Piotr Ostrowski Członek Zarządu Skarbnik
Szymon Szafrański Członek Zarządu
Janusz Woźniak Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Leszek Piórkowski Przewodniczący Komisji
Przemysław Aleksandrowicz Członek Komisji
Marek Andruchów Członek Komisji