Radosław Kraciuk
Prezes Zarządu
Jacek Mleczek
V-ce Prezes Zarządu

 

Robert Kolarczyk
Członek Zarządu
Krzysztof Koszewski
Członek Zarządu
Szymon Szafrański
Członek Zarządu

 

Janusz Woźniak
Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Katarzyna Brener – Przewodnicząca

Marek Andruchów – Członek Komisji 

Leszek Piórkowski – Członek Komisji

Komisja Etyki:

Marek Andruchów – Przewodniczący Komisji

Andrzej Chocyk – Członek Komisji

Łukasz Wróblewski – Członek Komisji

Komisja ds. Klasyfikacji Członków: 

Robert Kolarczyk – Przewodniczący Komisji 

Marek Andruchów – Członek Komisji 

Mirosław Fiutka – Członek Komisji