19 października 2019r. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej odbył się wykład inauguracyjny III edycji  studiów podyplomowych „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”. Studia zostały utworzone z inicjatywy Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych, a ich program został opracowany przez ekspertów obydwu organizacji, we współpracy z kadrą naukową Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

W inauguracji studiów „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”, poza przedstawicielami władz Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych, wzięli udział także wykładowcy studiów, absolwenci II edycji, jak również reprezentanci branżowych mediów flotowych. Podczas inauguracji uczestnikom II edycji wręczono dyplomy ukończenia studiów Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz certyfikaty sygnowane nie tylko przez uczelnię, ale również przez PZWLP oraz SKFS. Trzecia edycja studiów rozpoczęła się od uroczystej inauguracji, w trakcie której przemówienia wygłosili Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Grzegorz Szymański, Prezes Zarządu PZWLP, Regional Manager of Central Europe w Arval, a także Radosław Kraciuk, Prezes Zarządu SKFS. W ramach uroczystości wygłoszony został wykład inauguracyjny, który poprowadził Ryszard Windyga.

Kształcenie w ramach studiów „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” jest prowadzone przez dwa semestry i w czasie prawie 200 godzin planowych, ponad 60 godzin nauczania stanowią praktyczne ćwiczenia, zajęcia projektowe oraz laboratoria. W czasie tych zajęć słuchacze mają m.in. okazję pracować na narzędziach informatycznych i telematycznych do zarządzania flotami używanych w działach flotowych przedsiębiorstw, firm CFM, Rent a Car oraz firm oferujących Carsharing. Program studiów został opracowany przez doświadczonych praktyków branży flotowej, czyli ekspertów PZWLP i SKFS oraz kadrę naukową Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Przy jego tworzeniu szczególny nacisk kładziono na praktyczny wymiar studiów oraz przekazanie słuchaczom wiedzy, która będzie bardzo użyteczna i jest faktycznie i praktycznie pożądana na flotowym rynku pracy. Z tego względu ponad połowę wykładowców studiów stanowią czynni zawodowo eksperci PZWLP, SKFS i firm dostarczających usługi informatyczne oraz telematyczne dla flot. Pozostałą część wykładowców studiów stanowi kadra naukowa Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni, a także PIMOT.

Absolwenci studiów podyplomowych po obronie pracy końcowej otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej (według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019 Politechnika Warszawska po raz czternasty z rzędu okazała się najlepszą uczelnią techniczną w kraju i po raz trzeci z rzędu trzecią uczelnią akademicką w Polsce), jak również Certyfikat ukończenia studiów wydawany wspólnie przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej oraz przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów i Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych.

Patronem medialnym studiów podyplomowych „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej jest branżowy magazyn flotowy „Fleet”.

W skład Rady Programowej studiów, odpowiedzialnej m.in. za rozwój programu kształcenia na studiach „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”, wchodzą: dr hab. inż. Mariusz Wasiak, prof. PW, Kierownik Studiów Podyplomowych „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Transportu PW ds. Krajowych Ram Kwalifikacji; Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej; dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Transportu PW; dr hab. inż. Ewa Kardas – Cinal, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Transportu PW ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia; dr hab. Jolanta Żak, prof. PW, Kierownik Zakładu Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki Wydziału Transportu PW; mgr Krzysztof Koszewski, Członek Zarządu i Sekretarz SKFS; mgr inż. Paweł Piórkowski, Członek Zarządu PZWLP, mgr Michał Chudzik oraz mgr  Jacek Mleczek, Członek Zarządu SKFS.