Profesjonalny Test Flotowy SKFS to projekt badawczy realizowany przez Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych. Składa się trzech etapów i trwa łącznie 10 miesięcy. Część teoretyczna PTF SKFS rozpoczyna się w lutym b.r. Auta do testu nominowane są na podstawie zestawienia przygotowanego przez Partnera Merytorycznego projektu – SAMAR Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego. Zestawienie przygotowane przez Instytut SAMAR obejmuje po 10 samochodów na każdy segment najczęściej kupowanych przez Klientów instytucjonalnych w Polsce w IV kwartale roku poprzedzającego realizowaną edycję testu i I kwartale b.r.. Co roku powoływana jest Kapituła PTF SKFS, którą tworzą członkowie SKFS. Jej zadaniem jest określenie rodzaju nadwozia oraz napędu pojazdów, jakie mają wziąć udział w teście.

W teście udział biorą pojazdy w analogicznej wersji wyposażenia. Łącznie do drugiego etapu, części praktycznej testu, kwalifikowane są pojazdy w wybranych segmentach.

Zwycięzcę w PTF SKFS wyłania się wg kryteriów oceny. Każde kryterium ma przyporządkowane wagę, wg której wymnażany jest wynik, co daje wartość finalną w rankingu końcowym.