Zwróciliśmy się z prośbą do Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego o przygotowanie materiału dotyczącego interpretacji Ministra Finansów nt. zryczałtowanego przychodu pracownika związanego z wykorzystywaniem pojazdu służbowego do celów prywatnych.

Poniżej zamieszczony jest link do materiału eksperckiego przygotowanego przez Pana Tobiasza Szczęsnego, doradcy podatkowego w Gekko Taxens Doradztwo Podatkowe.