Podczas Walnego Zebrania Zwyczajno-Wyborczego Członków, które odbyło się w zeszły piątek zostały wybrane Władze SKFS na kolejną kadencję.

Zarząd Stowarzyszenia podobnie jak do tej pory składa się z 6 osób.

Prezesem Zarządu został Radosław Kraciuk.

Obok Radosława w skład Zarządu wchodzą: Robert Kolarczyk, Krzysztof Koszewski, Jacek Mleczek, Szymon Szafrański oraz Janusz Woźniak.

Poza Zarządem Członkowie Stowarzyszenia wybrali również Komisję Rewizyjną.

W jej skład weszli: Marek Andruchów, Katarzyna Brener i Leszek Piórkowski.