W dniu 29 października br. odbyła się Inauguracja piątej edycji studiów podyplomowych: Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością.

Spotkanie rozpoczął Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju na wydziale transportu Politechniki Warszawskiej – Prof. dr hab. inż. Konrad Lewczuk.

Następnie przemawiał Krzysztof Koszewski, nasz wieloletni Członek Stowarzyszenia oraz Paweł Piórkowski z ramienia Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

Całość wydarzenia uświetnił wstęp inauguracyjny do studiów poprowadzony przez dr. inż. Daniela Trzaskowskiego.

A nad harmonogramem spotkania czuwał Kierownik studiów podyplomowych Prof. dr hab. inż. Mariusz Wasiak.

Spotkanie inauguracyjne to miejsce gdzie spotykają się absolwenci poprzedniej edycji, którzy odbierają dyplomy z uczestnikami nowej, w tym wypadku piątej edycji studiów.

Studia są organizowane przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej przy współpracy merytorycznej ze Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych (SKFS) wraz z  Polskim Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP). Większa część zajęć jest prowadzonych przez ekspertów flotowych organizacji branżowych. Wykładowcy są praktykami z wieloletnim doświadczeniem, pełniącymi rolę operacyjną oraz zarządczą w przedsiębiorstwach zrzeszonych w PZWLP i SKFS.

Także w tej edycji swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu szeroko pojętego zarządzania flotą podzielą się Członkowie SKFS prowadząc i współprowadząc zajęcia:

  • Marek Andruchów – „Wizja i strategia w zarządzaniu flotą”
  • Katarzyna Brener – „Ubezpieczenia”
  • Jacek Mleczek – „Risk management w zarządzaniu flotą”
  • Tomasz Rudyk – „Polityka flotowa” oraz „Pozyskanie, finansowanie i budżetowanie floty samochodowej”
  • Mariusz Stasiński – „Systemy IT w zarządzaniu flotą” oraz „Zarządzanie kontraktem”
  • Szymon Szafrański – „Paliwa, Elektromobilność i ekologia”
  • Paweł Wodka – „Podstawy konstrukcji i eksploatacji samochodów osobowych”
  • Ryszard Windyga – „Podstawy zarządzania flotą pojazdów„
  • Bartłomiej Wiśniewski – „Analiza TCO i cyklu życia jako narzędzie wyboru pojazdu”.

W skład Rady Programowej studiów, odpowiedzialnej m.in. za rozwój programu kształcenia na studiach wchodzą: Prof. dr hab. inż. Mariusz Wasiak – Kierownik studiów podyplomowych, Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza, Dr hab. inż. Ewa Kardas-Cinal, prof. Uczelni, Dr hab. Jolanta Żak, prof. Uczelni, Mgr Krzysztof Koszewski – Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych, Mgr Jacek Mleczek – Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych, Mgr Michał Chudzik – Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, Mgr inż. Paweł Piórkowski – Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, Dr inż. Daniel Trzaskowski – Ekspert zewnętrzny