Zarząd powołał Komisję ds. klasyfikacji członków SKFS, której celem będzie weryfikacja prawidłowości określenia statusu członkowskiego. Zarząd zdecydował, aby w skład komisji weszli: Członek Zarządu, Członek Komisji Etyki i Członek Zwyczajny.

Komisję ds klasyfikacji członków stowarzyszenia tworzyć będą:

– Marek Andruchów
– Mirosław Fiutka
– Robert Kolarczyk

Marek, Mirosław i Robert weryfikacji statusu dokonywać będą na podstawie ankiety aktualizacyjnej (termin wypełnienia mija dzisiaj). W przypadku wątpliwości dot. informacji podanych w ankiecie w odniesieniu do wskazanego statusu członkowskiego komisja za pośrednictwem biura stowarzyszenia kierować będzie prośby o wyjaśnienia/informacje uzupełniające.