To jedyna w Polsce kompleksowa oferta uzyskiwania oraz poszerzania kompetencji zawodowych w zakresie zarządzania flotą pojazdów służbowych oraz mobilnością pracowników. Studia są realizowane przez dwa semestry oraz od szóstej edycji obejmują 202 godziny zajęć dydaktycznych, przy czym znaczna ich część to zajęcia laboratoryjne oraz projektowe realizowane w małych grupach. Ukończenie studiów gwarantuje zdobycie specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności menadżerskich i operacyjnych z zakresu zarządzania flotami pojazdów. Absolwenci studiów podyplomowych otrzymają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, czyli jednej z najlepszych i największych wyższych uczelni technicznych w kraju, oraz certyfikaty wydawane przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych oraz Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.

Studia są adresowane do absolwentów studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, zarówno do osób planujących rozpocząć swoją karierę zawodową w branży flotowej, jak i funkcjonujących już obecnie na tym rynku pracowników, zamierzających zwiększyć swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności.

Studia są organizowane przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej przy współpracy merytorycznej z Polskim Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) oraz ze Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych (SKFS).

PZWLP to organizacja branżowa, skupiająca 17 najważniejszych firm branży wynajmu długoterminowego samochodów (CFM) oraz największe sieciowe firmy Rent a Car. PZWLP istnieje od 2005 roku i reprezentuje obecnie ok. 80% rynku wynajmu długoterminowego aut w Polsce oraz 7 największych, sieciowych, polskich i międzynarodowych wypożyczalni samochodów (Rent a Car).

SKFS również istnieje od 2005 roku i jest organizacją branżową, skupiającą fleet managerów z całego kraju, gdzie liczba członków to ponad 188 fleet managerów oraz liczba zarządzanych przez nich pojazdów to około 90 000 (samochody osobowe, ciężarowe, maszyny budowlane oraz wózki widłowe.

Większa część zajęć jest prowadzonych przez ekspertów flotowych organizacji branżowych – PZWLP i SKFS, są to praktycy z dużym doświadczeniem zawodowym, niejednokrotnie piastujący wysokie stanowiska w przedsiębiorstwach zrzeszonych w PZWLP i SKFS.