Rozpoczął się nabór zgłoszeń na piątą edycję studiów i trwać będzie do 22 września.


Projekt realizowany jest przez Politechnikę Warszawską wraz z SKFS oraz PZWLP.


Studia trwają dwa semestry i obejmują 194 godziny zajęć dydaktycznych, przy czym znaczna część z nich, to zajęcia laboratoryjne oraz projektowe realizowane w małych grupach.


Zajęcia na studiach prowadzone są przez ekspertów z SKFS i PZWLP, Wykładowców z Politechniki Warszawskiej oraz ekspertów zewnętrznych.
Zachęcamy Was do zgłoszenia udziału w studiach.


Informacje nt projektu: https://www.wt.pw.edu.pl/…/Zarzadzanie-flota…
LINK DO REKRUTACJI: https://www.wt.pw.edu.pl/Studenci/Studia-podyplomowe/Zarzadzanie-flota-samochodowa-i-mobilnoscia/Rekrutacja