Najbliższe spotkanie Stowarzyszenia zaplanowane jest na 20-21 sierpnia. Pierwszy dzień konferencji dedykowany będzie na spotkanie z marką KIA, drugi na Walne Zebranie Wyborcze SKFS. Walne Zebranie Wyborcze odbywa się raz na 5 lat i podczas niego odbywają się wybory do Zarządu SKFS i Prezesa. Podczas zebrania Członkowie stowarzyszenia podsumują 2019 rok i zatwierdzą strategie rozwoju organizacji na 2020 rok. Szczegółowe informacje przesłane zostaną drogą mailową do Członków SKFS w terminie na około miesiąc przed spotkaniem.

Mamy nadzieję, że uda nam się spotkać w sierpniu.