Stowarzyszanie Kierowników Flot Samochodowych (SKFS) organizacja skupiająca szefów flot samochodowych, zarządzających łącznie flotą 90 tysięcy pojazdów w Polsce oraz MHC Mobility – dostawca nowoczesnych rozwiązań w zakresie mobilności, zatrudniający ponad 170 osób i zarządza flotą ponad 12 500 pojazdów rozpoczynają współpracę.

SKFS ma ambicje, aby współpracować z największymi podmiotami na rynku flotowym, a tym samym współtworzyć trendy w branży. Współpraca z CFMami jest dla nas wartościowa, ponieważ  daje możliwość czerpania wiedzy  o nowościach w zakresie usług czy narzędzi wprowadzanych na rynek. Z MHC Mobility skupiać się będziemy na wymianie doświadczeń oraz poszerzaniu horyzontów na wspólnych, dedykowanych spotkaniach biznesowych czy  eventach –Mariusz Stasiński Vice-Prezes Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych.

Chcemy czerpać wiedzę i dzielić się doświadczeniami z najlepszymi na rynku. Współprace rozpoczęliśmy od śniadania biznesowego na którym rozmawialiśmy o nowoczesnych rozwiązaniach we flotach. Szansach, możliwościach ale i zagrożeniach związanych z elektromobilnością.