W dniu 21 października br. odbyła się Inauguracja szóstej edycji studiów podyplomowych: Zarządzanie Flotą Samochodową i Mobilnością.

Studia są organizowane przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej przy współpracy merytorycznej z naszym Stowarzyszeniem oraz Polskim Związkiem Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Większa część zajęć jest prowadzonych przez ekspertów flotowych organizacji branżowych. Wykładowcy są praktykami z wieloletnim doświadczeniem, pełniącymi rolę operacyjną oraz zarządczą w przedsiębiorstwach zrzeszonych w PZWLP i SKFS. W gronie naszych Członkiń i Członków mamy zarówno wykładowców jak i wielu absolwentów tych studiów.

Spotkanie rozpoczął Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju na wydziale transportu Politechniki Warszawskiej – Prof. dr hab. inż. Konrad Lewczuk.

Następnie przemawiał Krzysztof Koszewski, nasz wieloletni Członek Stowarzyszenia oraz Robert Andczak Prezes Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów.

Całość wydarzenia uświetnił wstęp inauguracyjny do studiów poprowadzony przez dr. inż. Daniela Trzaskowskiego.

A nad harmonogramem spotkania czuwał Kierownik studiów podyplomowych Prof. dr hab. inż. Mariusz Wasiak.

Spotkanie inauguracyjne to miejsce gdzie spotykają się absolwenci poprzedniej edycji, którzy odbierają dyplomy z uczestnikami nowej, w tym wypadku szóstej edycji studiów.

Program studiów jest unikalny i na bazie rozmów ze studentami podlega ciągłemu doskonaleniu. W tym roku akademickim program wygląda następująco:

 • Podstawy Zarządzania Flotą pojazdów – dr inż. Daniel Trzaskowski, inż. Ryszard Windyga
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji samochodów osobowych – dr hab. Inż. Dariusz Więckowski, mgr Paweł Wodka
 • Ocena stanu technicznego i badania okresowe pojazdów samochodowych – dr inż. Ryszard Lewiński, mgr. Dariusz Kaca
 • Podstawy prawne w eksploatacji pojazdów – dr hab. inż. Dariusz Więckowski, dr inż. Tomasz Pusty
 • Elementy HR – dr Alicja Krzepicka, mgr inż. Maciej Tórz
 • Wizja i strategia w zarządzaniu flotą – mgr inż. Marek Andruchów
 • Polityka flotowa – dr Tomasz Rudyk, dr inż. Daniel Trzaskowski, mgr Ewa Kuczyńska
 • Pozyskanie, finansowanie i budżetowanie floty samochodowej – mgr Wojciech Szczepanik, dr Tomasz Rudyk
 • Analiza TCO i cyklu życia jako narzędzie wyboru pojazdu – mgr Barbara Mazur, dr inż. Daniel Trzaskowski, mgr Bartłomiej Wiśniewski mgr Cezary Trzaskała
 • Zarządzanie projektami – prof. dr hab.inż. Marianna Jacyna
 • Gospodarka paliwowa i ekologia – mgr inż. Szymon Szafrański
 • Risk management w zarządzaniu flotą – lic Radosław Bieńko, mgr Jacek Mleczek
 • Ubezpieczenia – mgr Katarzyna Brener
 • Systemy IT w Zarządzaniu flotą – mgr inż. Mariusz Stasiński, mgr inż. Robert Bastrzyk
 • Telematyka w zarządzaniu flotą – prof.dr hab.inż Mirosław Siergiejczyk, mgr Radosław Kitala, mgr inż. Tomasz Małaczek
 • Elektomobilność we flotach – mgr inż. Maciej Kaniewski
 • Technologie i rozwiązania przyszłości dla flot i mobilności – inż. Ryszard Windyga, lic. Leszek Leśniak, mgr Konrad Karpiński
 • Negocjacje i zarządzanie relacjami – dr Alicja Krzepicka
 • Zarządzanie kontraktem – dr inż. Marcin Nivette, mgr inż. Mariusz Stasiński
 • Rozwiązywanie problemów decyzyjnych w zarządzaniu flotą – prof. dr hab.inż Mariusz Wasiak