Realizując zapisy §26 ust. 11 Statutu Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych, pragniemy Was poinformować, że zgodnie z Uchwałą WZC nr 7/2023 uchwaloną na Walnym Zebraniu Członków SKFS w 2023 roku:

Tegoroczna składka członkowska SKFS wynosi 450 zł.

Wniesienie niniejszej opłaty powinno nastąpić do końca I kwartału 2024 roku (tj. 31 marca 2024 r).

Składka jest obowiązkowa dla członków Zwyczajnych oraz Wspierających. Niedopełnienie tego obowiązku we wskazanym terminie, skutkować będzie wykluczeniem ze wszystkich aktywności SKFS, a brak płatności składki do końca 2024 roku będzie oznaczał skreślenie z listy członków SKFS.

Jak opłacić składkę?

Można to zrobić na kilka sposobów:

  • Klikając w link płatności bezpośredniej:
  • Skanując kod QR:
  • Tradycyjnym przelewem na rachunek bankowy: 

ING Bank Śląski S.A. 

09 1050 1012 1000 0090 3126 9153 

 

W tytule realizowanego przelewu prosimy wpisać: “Składka Członkowska 2024 r. – Imię i Nazwisko”

 

Dane rejestrowe do uzupełnienia danych do przelewu: 

Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych 

Klaudyny 1 

01-684 Warszawa, Polska 

NIP 1181804670 

 

Potrzebujesz fakturę?

Wypełnij  formularz, z danymi do faktury. Faktury z odroczonym terminem płatności wystawiane będą wyłącznie do 29 lutego br. po uprzednim wskazaniu takiej opcji w powyższym formularzu.

 

Dzięki członkostwu w SKFS otrzymujecie szereg korzyści, takich jak:

  • Dostęp do najnowszej wiedzy oraz szkoleń z zakresu rynku flotowego i aktualnych trendów.
  • Możliwość uczestnictwa w licznych spotkaniach z Partnerami, co stanowi doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i nawiązywania nowych relacji biznesowych.
  • Otrzymywanie ofert dedykowanych wyłącznie dla Członków SKFS, co pozwala na korzystanie z unikalnych możliwości i preferencyjnych warunków.
  • Szansę uczestniczenia w różnorodnych wydarzeniach organizowanych zarówno przez Partnerów, np. Kongres Nowej Mobilności, jak i przez SKFS, np. Narty SKFS czy PTF. Dzięki temu w pełni wykorzystacie potencjał członkostwa, czerpiąc korzyści zarówno z wiedzy branżowej, jak i z aktywnego udziału w wydarzeniach społecznościowych.

Zachęcamy do pozostania w gronie członków SKFS na kolejny rok.

W przypadku pytań pozostajemy do Waszej dyspozycji.