Zarząd Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SKFS
odbędzie się

4. czerwca 2024 r.

w Hotelu Boss w Warszawie


Członków SKFS zachęcamy do zapoznania się z Porządkiem obrad NWZC SKFS 2024