Członkinie i Członkowie SKFS,

Zarząd Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych

 

zaprasza na

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków SKFS,
4. czerwca 2024 r.

w Hotelu Boss w Warszawie

 o godzinie 10:00

Zgłoszenia udziału w NWZC należy dokonać za pośrednictwem formularza najpóźniej do 31 maja 2024 r.

Uprawnieni do Udziału w NWZC 2024

Przypominamy, że do udziału w Walnym Zebraniu Członków SKFS uprawnieni są:

  • Członkowie zwyczajni SKFS – z głosem stanowiącym

  • Członkowie honorowi i wspierający – z głosem doradczym

Na podstawie złożonych ankiet (zgodnie z rekomendacjami KKC) zaktualizowaliśmy Wasze statusy. Możecie je sprawdzić w Bazie Członków SKFS. Brak informacji o statusie oznacza, że nie została wypełniona ankieta aktualizacyjna.

W przypadku osób, które nie mogą uczestniczyć w NWZC, zwracamy się z prośbą o wystawienie Pełnomocnictwa innemu członkowi zwyczajnemu, który będzie obecny na NWZC. Pełnomocnictwo prosimy załączyć w formularzu rejestracyjnym.

Porządek Obrad NWZC 2024

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków SKFS przez Prezesa Zarządu i przedstawienie Regulaminu WZ SKFS.

2. Wybór Przewodniczącego NWZC SKFS i Prezydium/głosowanie jawne/.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZC SKFS oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji: Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków, Wyborczej /uchwała nr 1/.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZC SKFS /uchwała nr 2/

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu SKFS oraz sprawozdania finansowego za 2023 r.

7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej SKFS za 2023 r.

8. Dyskusja nad treściami zawartymi w przedstawionych sprawozdaniach.

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

  • przyjęcia sprawozdania Zarządu SKFS za 2023 r. /uchwała nr 3/,

  • przyjęcia sprawozdania finansowego za 2023 r. /uchwała nr 4/,

  • przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej SKFS za 2023 r. /uchwała nr 5/,

  • przekazania nadwyżki bilansowej za 2023 r. na statutową działalność SKFS /uchwała nr 6/,

  • przyjęcia nowego Statutu SKSF /uchwała nr 7/,

  • przyjęcie nowego Regulaminu WZC SKFS /uchwała nr 8/.

10. Wybory członków Zarządu SKFS kadencji 2024-2029 /uchwała nr 9/.

11. Wybory Prezesa SKFS spośród wybranych członków Zarządu SKFS /uchwała nr 10/.

12. Wybory członków Komisji Rewizyjnej /uchwała nr 11/.

13. Przedstawienie nowych członków Stowarzyszenia przyjętych w 2023 r.

14. Wolne wnioski i dyskusja.

15. Zamknięcie obrad NWZC SKFS.

 

Dokumenty

Poniżej udostępniamy dokumenty:

Prosimy o zapoznanie się z nimi, zwłaszcza z treścią Nowego Statutu SKFS, nad wprowadzeniem którego będziemy głosować na NWZC.

 

Kandydatury do Zarządu SKFS

Przypominamy, że osoby które chcą kandydować do Zarządu SKFS muszą złożyć pisemną zgodę na kandydowanie.